Uchwała Nr XXIV / 145 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi”.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2003r.. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ .1

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej
nr 3 w Złotoryi”.

§ 2.

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy  z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę (2005 r. – 2011 r.).

§ 3.

1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy pożyczki oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.
2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do prawnego zabezpieczenia pożyczki w postaci weksla in blanco.

§ 4.

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych w  umowie ratach
i terminach z dochodów własnych.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/145 /2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 81