Uchwała Nr  VIII / 45 / 2003 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca              o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)               i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Złotoryi uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zaciąga się pożyczkę inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 136.000 zł.
2. Spłata zaciągniętej pożyczki zostaje zaplanowana w latach 2004 – 2006.

§ 2.

Zaciągnięta pożyczka zostaje przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzywoustego w Złotoryi.

§ 3.

1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do spłaty pożyczki w ustalonych                   w umowie ratach i terminach z dochodów własnych.
2. Łączna kwota przewidywana do spłaty w danym roku rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu miasta.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

            Wiesław  Woźniak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII /45/2003 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 78