Uchwała Nr XXIV / 147 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie gotowości finansowania zadania pn.  „Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Złotoryi”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala się ,co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi  wyraża gotowość wspófinansowania przez Gminę Miejską Złotoryja wraz ze środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Złotoryi”.
Kwota współfinansowania projektu wynosi: 2 718 038,62  PLN.
Kwota zaplanowanych środków obrotowych zaangażowanych w finansowanie projektu wynosi: 3 403 688,66 PLN, w tym zabezpieczenie finansowania realizacji wniosku w budżecie miasta do czasu uzyskania pierwszego refinansowania kosztów zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2005 wynosi  3 303 492,55 PLN.

§ 2.

Środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta przez okres trwania realizacji projektu, na lata 2005 – 2006.

§ 3.

Przewidziane w §1 i § 2 środki finansowe zostaną uruchomione przez Burmistrza Miasta Złotoryja po zaakceptowaniu projektu przez Jednostkę Wdrażającą – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz uchwaleniu wydatkowania tych środków w budżecie miasta na rok 2005 i 2006.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady  Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/147/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Złotoryi”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 73