Uchwała Nr XXIV / 151 / 2004
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 września 2004r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryja na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryja na lata 2004 – 2006, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr XX / 119 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 7 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryja na lata 2004 – 2006.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXIV/151/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryja na lata 2004 – 2006.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:20.09.2004 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:20.09.2004 08:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 75