Uchwała Nr XLVIII/262/2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie stalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 r. nowych licencji na wykonwanie transportu drogowego taksówką.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

Liczba przeznaczonych do wydania w 2011 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w mieście Złotoryja wynosi 2.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Zając
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLVIII/262/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 r. nowych licencji na wykonwanie transportu drogowego taksówk
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:12.11.2010 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:12.11.2010 12:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 54