Uchwała Nr  III/14 /2010
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  30  grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 r.

                                

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 rok  stanowiący załącznik
do uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2011 r.


                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:10.01.2011 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:10.01.2011 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 47