Uchwała Nr VIII / 47/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.


              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.45 ust.1 pkt.2 lit.b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,poz.408 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale Nr VII / 40 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi wprowadza się zmianę w § 1 polegającą na tym, że skreśla się punkt 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
          
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  
        Przewodniczący Rady Miejskiej

 Wiesław  Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII / 47/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:18.07.2003 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 77