Uchwała Nr XXV / 161 / 2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 20 października 2004r.

w sprawie nawiązania współpracy z miastem Pulsnitz


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Wyraża się wolę nawiązania współpracy z miastem Pulsnitz ( Niemcy).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXV / 161 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 października 2004r. w sprawie nawiązania współpracy z miastem Pulsnitz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:27.10.2004 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:27.10.2004 11:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 69