ZARZĄDZENIE NR 21/2011
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 11 lutego 2011 r.

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 i pkt. 2 art. 13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLVIII/263/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”

zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący
 • Zbigniew Wróblewski
 • Anna Ardelli
 • Wioleta Łaskawiec - Wilk
 • Zdzisław Iwiński

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
Zadanie nr 2 ust 1 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – prowadzenie zajęć dla dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
Zadanie nr 3 – profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
Zadanie nr 4 – kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję.

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na poszczególne zadania:

a) Zadanie nr 2 ust. 1:

 1. Kaczawski Klub Siatkarski „REN-BUT” w Złotoryi - Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportowych – 30.000 zł
 2. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ASKLEPIOS” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi - Sport dzieci i młodzieży, rekreacja – prowadzenie sekcji capoeira – 1.500 zł
 3. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „ASKLEPIOS” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi - Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży, rekreacja – prowadzenie sekcji sportowej Ju Jitsu Kazan – 3.000 zł
 4. Klub Piłki Halowej „LIDER” w Złotoryi - Zajęcia w zakresie gry w piłkę halową dzieci i młodzieży – 8.500 zł
 5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „URSUS” ZOKiR – Złotoryja - Sport dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego – 7.000 zł
 6. Uczniowski Klub Sportowy „PIŁKA RĘCZNA” przy Gimnazjum
  nr 2 w Złotoryi - Zajęcia dla dzieci i młodzieży – dyscyplina Piłka Ręczna – 7.000 zł
 7. Klub Żeglarski „REDA” w Złotoryi - WIMPEL – 2011 V Pięciobój Żeglarski
  o Banderę Burmistrza Miasta Złotoryja – 7.000 zł
 8. Klub Żeglarski „REDA” w Złotoryi - Szkoła Błękitnego Żeglowania –
  15.000 zł
 9. Złotoryjski Klub Sportowy „GÓRNIK” Złotoryja - Sport dzieci i młodzieży – 64.000 zł
 10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „STS BASZTA” w Złotoryi - Sport dzieci i młodzieży, Piłka Siatkowa oraz Lekka Atletyka – 6.000 zł
 11. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe - Działalność szkoleniowa na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie tenisa – 30.000 zł
 12. Międzyszkolny Klub Sportowy „AURUM – KOBUD” w Złotoryi - Popularyzacja Lekkiej Atletyki, szkolenie młodzieży utalentowanej – 3.000 zł
 13. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Gimnazjum nr 1 w Złotoryi - XIII Bieg Uliczny o Memoriał T. Pietroszka –3.000 zł
 14. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM” - Sport dzieci i młodzieży – rozwijanie akrobatyki sportowej – 50.000 zł
 15. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Gimnazjum nr 1 w Złotoryi - Upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacja dzieci
  i młodzieży. Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – 5.000 zł

b) Zadanie nr 3:
1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „RELAKS” w Złotoryi - w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej – 15.000 zł

c) Zadanie nr 4:
1. Polskie Bractwo Kopaczy Złota – zadanie publiczne w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję – 7.000 zł

§ 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl

§ 4.

Wykonanie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Ireneusz Żurawski

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 21/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 11 lutego 2011 r. W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:11.02.2011 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 483