Uchwała Nr XXVI/165/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu dla tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników w kwocie 3,00 zł, zawnioskowanej przez Kierownika Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/165/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 88