Uchwała Nr  VIII / 48 / 2003
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 kwietnia 2003 r.


w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7 – 8 czerwca 2003 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm./  i art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym / Dz. U. Nr 57 poz. 507 / na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryi uchwala się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się 2 obwody głosowania w szpitalach:
1/ Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi;
2/ Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.

§ 2.

Numery, granice siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

W § 3 część obejmująca zwrot "podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz" została uchylona przez Wojewodę Dolnośląskiego rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 20.05.2003 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VIII / 48 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:23.12.2003 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:23.12.2003 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 88