Uchwała Nr XXVI/168/2004r.
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004r.

w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Złotoryja”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm.) i art.18 ust.1, art.84 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

     
§1.

Uchwala się „ Program Ochrony Środowiska dla Miasta Złotoryja”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

     
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Burmistrz Miasta co 2 lata sporządza i przedstawia Radzie Miejskiej raport z wykonania programu.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/168/2004r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Złotoryja”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 14:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 90