Uchwała Nr XXVI / 170 /2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.

  1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 166/10 i 137/2 położonej w obrębie 6 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem 10KL nadaje się nazwę ulica Miodowa.
  2. Położenie oznacza się na załączniku mapowym nr 1.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI / 170 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 14:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 94