Uchwała Nr XXVI/171/2004
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 czerwca 1990r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:

  1. Marcin Cielas
  2. Jacek Janiak
  3. Wiesław Kołodziej

§ 2

Komisja inwentaryzacyjna dokona spisu mienia, związanego z realizacją zadań Gminy w zakresie jego komunalizacji.

§ 3

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/10/90 Rady Miasta i
Gminy w Złotoryi z dnia 13 czerwca 1990 roku w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej oraz uchwała Nr VII / 44 / 90 Rady Miasta i Gminy w Złotoryi z dnia 12 września 1990 roku w sprawie zwiększenia liczebnego komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXVI/171/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:06.12.2004 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:06.12.2004 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 89