Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury i posiada osobowość prawną. Podstawę prawną działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi stanowią:

  1. ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. DZ. U. Z 2001, nr 142, poz. 1592 ze zm.)
  3. ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)
  4. ustawa z dnia 25 października 1991 r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001, nr 13, poz. 123 ze zm.)
  5. ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230)
  6. uchwała nr XX/182/2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi
  7. porozumienie z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego

Biblioteka wpisana jest do Księgi rejestrowej instytucji kultury pod pozycją nr 2.2 prowadzonej przez Urząd Miejski w Złotoryi. Oznaczenie organizatora i aktu utworzenia instytucji kultury – Rada Miejska w Złotoryi – Uchwała Nr V/47/92 z dnia 9 września 1992 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Data publikacji:01.02.2012 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Aneta Wasilewska
Data aktualizacji:03.11.2016 11:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 592