OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
 z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotoryi, w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 25 ust. 3 w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotoryi, w okręgu wyborczym nr 1.

Wydane na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.)
w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)

§1.

  1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Złotoryi w okręgu wyborczym nr 1
    w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Barbary Listwan, stwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi Nr 0007.XV.85.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. W okręgu wyborczym nr 1 wybiera się 1 radnego.

§2.

Datę wyborów uzupełniających, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 15 kwietnia
2012 roku.

§3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI
/ - /
Aleksander Marek Skorupa

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.02.2012 09:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.02.2012 09:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 105