Uchwała nr XXIX / 193 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 stycznia 2005r.

w sprawie  stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.

Na podstawie art. 168 ustawy  z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  w osobach:
1. Głowacka Halina
2. Klewko Krystyna


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXIX/193/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2005r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.02.2005 14:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 78