Zarządzenie Nr 0050.83.2012
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 18 maja 2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 13 oraz art. 15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010, nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 0007.XIII.71.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Włodzimierz Bajoński - przewodniczący
 • Zbigniew Wróblewski
 • Wioleta Łaskawiec-Wilk
 • Justyna Fajkisz
 • Paweł Macuga

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

Zadanie nr IV pkt 2 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja: letni wypoczynek dzieci i młodzieży

 • a) wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień - 63.500 zł
 • b) wypoczynek edukacyjno - wychowawczy dla dzieci z rodzin żyjących w niedostatku - 50.000 zł

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na poszczególne zadania:

I. Zadanie nr IV pkt 2 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja: letni wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

 1. Klub Żeglarski "REDA" ul. Garbarska 2 , 59-500 Złotoryja, obóz żeglarski ,,Od Majtka - do Kapitana 2012", nieobozowa akcja letnia w mieście Złotoryja i okolice, od 06.08.2012r. do 19.08.2012r. - kwota wsparcia - 9.900,00 zł
 2. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne "AURUM" 59-500 Złotoryja, ul. Kasztanowa 22, obóz wypoczynkowo - sportowy WDW w Rogowie, od 01.08.2012r. do 14.08.2012r. - kwota wsparcia - 8.600,00 zł
 3. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowego "URSUS", 59-500 Złotoryja, Rynek 4, obóz sportowy, tenisowy w Nowej Bystrzycy, od 01.07.2012r. do 11.07.2012r. - kwota wsparcia - 1.800,00 zł
 4. Kaczawski Klubu Sportowego "REN-BUT", 59-500 Złotoryja, pl. Sprzymierzeńców 2
   obóz sportowo-rekreacyjny w Trzebieży od 11.08.2012r. do 23.08.2012r., - kwota wsparcia - 12.900,00 zł
 5. Caritas Diecezji Legnickiej, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 22, kolonia letnia w Łazach, od 14.07.2012 do 27.07.2012r. - kwota wsparcia - 6.450,00 zł
 6. Złotoryjski Klubu Sportowy "Górnik", 59-500 Złotoryja, ul. Sportowa 7, nieobozowa akcja letnia, zajęcia sportowe, od 29.06.2012r. do 31.08.2012r. - kwota wsparcia - 6.000,00 zł
 7. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, stanica nieobozowej akcji letniej, od 2.07.2012r. do 21.07.2012r.- kwota wsparcia - 17.850,00 zł

b) wypoczynek edukacyjno - wychowawczy dla dzieci z rodzin żyjących w niedostatku

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, Kolonia w Niechorzu, od 27.07.2012r. do 10.08.2012r. - kwota wsparcia - 21.400,00 zł.
 2. Ognisko TKKF "Asklepios przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotoryi", 59-500 Złotoryja, ul. Słowackiego 2, Obóz szkoleniowo - rekreacyjny sekcji ju jitsu w Dźwirzynie, od 13.07.2012r. do 23.07.2012 r. - kwota wsparcia - 5.800,00 zł.
 3. Klub Żeglarski "REDA" ul. Garbarska 2 , 59-500 Złotoryja, Obóz żeglarski Mazury "KNAGA - 2012 r. ", od 2.07.2012r. do 29.08.2012r. - kwota wsparcia - 16.800,00 zł.
 4. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne "AURUM", 59-500 Złotoryja, ul. Kasztanowa 22, Wypoczynek edukacyjno-wychowawczy dla dzieci z rodzin żyjących w niedostatku , obóz sportowy w Świdnicy, od 18.08.2012r. do 27.08.2012r. - kwota wsparcia 6.000,00 zł.
   

§ 4.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się przez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na stronie internetowej www.zlotoryja.pl.

§ 5.

Wykonanie powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Złotoryi
Ireneusz Żurawski

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.83.2012 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:21.05.2012 13:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Justyna Fajkisz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 166