Uchwała Nr XXX/197/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  2 marca 2005r.

w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Leona Mamczura.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 18a ust.1  w związku z art. 101 ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odmawia się uwzględnienia wezwania złożonego przez Pana Leona Mamczura 13 stycznia 2005r. o usunięcie naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia sformułowanego jako żądanie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/122/2004 z dnia 26 maja 2004r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność RPK Sp. z o.o w Złotoryi.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/197/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2005r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego Pana Leona Mamczura.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.03.2005 11:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 67