Uchwała Nr XXX/198/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2005r.

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się radnego Waldemara Wilczyńskiego ze składu Komisji Budżetu i Finansów
w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2.

Powołuje się radnego Waldemara Wilczyńskiego w skład Komisji Spraw Społecznych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXX/198/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.03.2005 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 60