Uchwała Nr XXXI / 200 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 48, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 250.000 zł. Spłata kredytu zostaje zaplanowana w latach 2006 – 2014.

§ 2.

Środki uzyskane z kredytu zostaną przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi.

§ 3.

  1. Spłata kredytu nastąpi w ustalonych ratach i terminach z dochodów własnych.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco ustalając, że zobowiązanie z weksla zostanie pokryte z dochodów Miasta.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/200/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 64