Uchwała Nr XXXI/202/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVI/414/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 10 października 2002 r.  w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w niektórych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja, zmienionej uchwałą, Nr XIX/115/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 otrzymują brzmienie:

  1. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi                                 –  na kwotę  –  2,90 zł
  2. w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi                                 –  na kwotę  –  2,90 zł
  3. w Gimnazjum nr 1 w Złotoryi                                              –  na kwotę  –  2,90 zł
  4. w Gimnazjum nr 2 w Złotoryi                                              –  na kwotę  –  2,90 zł
  5. w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Złotoryi                                –  na kwotę  –  2,90 zł
  6. w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi                                –  na kwotę  –  2,90 zł
  7. w Żłobku Miejskim z Grupami Przedszkolnymi w Złotoryi       –  na kwotę  –  2,90 zł”. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/202/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych jednostek.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 63