Uchwała Nr XXXI/203/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. Nr 61 poz. 708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wartość jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, stosownie do wniosku dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi – ustala się w kwocie 2.76 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXV / 227 / 2000 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi  oraz Uchwała Nr VII/37/2003r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXI/203/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:26.04.2005 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 65