Zarządzenie nr 0050.148.2013
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Złotoryi oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236) oraz § 1 Uchwały nr 0007.XXIII.127.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Złotoryi i znajdujących się tam urządzeń oraz za usługi cmentarne i pogrzebowe pobierane są opłaty określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uiszczenie opłat, o których mowa w pkt II, III, IV, VII załącznika nr 1 powoduje, że grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat od daty uiszczenia opłaty.
 
§ 2.
 
Opłaty ustalone w niniejszym Zarządzeniu zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8%.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
 
§ 4.
 
Z chwilą wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 0050.18.2013 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29 stycznia 2013 r.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2013 r.
 
 
Burmistrz Miasta Złotoryja
 
Ireneusz Żurawski
 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.148.2013 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Złotoryi oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.08.2013 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:11.01.2016 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 352