Uchwała Nr XXXII/210/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2004 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) i art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) oraz § 57 i § 58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryi uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXII/210/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2004 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.05.2005 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak
Liczba wyświetleń dokumentu: 61