Uchwała Nr XXXII/212/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 kwietnia 2005r.

w sprawie przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego przez Gminę Miejską Złotoryja.

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) i § 8 ust.1 pkt.11 Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi wyraża zgodę na przyjęcie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego przez Gminę Miejską Złotoryja.

§ 2.

Szczegółowy zakres i forma tego zadania zostanie określona w porozumieniu zawartym między Burmistrzem Miasta Złotoryja i Starostą Powiatu Złotoryjskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXII/212/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego przez Gminę Miejską Złotoryj
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:10.05.2005 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:10.05.2005 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 67