Uchwała Nr 0007.XXXIX.230.2014    
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  S.A.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z  2013 r. poz.594 z późn.zm./,   art.10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 /,   art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby sprawujące funkcje publiczne /tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm./, art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r.  o specjalnych strefach ekonomicznych / tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm./, w związku z art. 28 Statutu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.   uchwala się, co następuje:

§  1.

Wyznacza się Pana   Ireneusza  Żurawskiego  do reprezentowania Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  S.A.

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XXXIX.230.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.04.2014 14:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:21.05.2014 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 71