Uchwała Nr XXXIII / 216 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni
Rejonowej w Złotoryi za 2004 r.

 

                      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 67 ust. 1-3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Przychodni Rejonowej w Złotoryi za rok 2004 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

 Zysk w wysokości 226.270,98 zł zostaje przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi na pokrycie strat z lat ubiegłych.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                    Przewodniczący
                     Rady Miejskiej

         Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 216 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2005 11:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2005 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 80