Uchwała Nr XXXIII / 218 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie gotowości finansowania zadania pn.  „Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego Górnik w Złotoryi”


                         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi  wyraża gotowość wspófinansowania przez Gminę Miejską Złotoryja wraz ze środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego Górnik w Złotoryi”.
Kwota współfinansowania (wkład własny) projektu wynosi: 874 325 PLN.
Kwota zaplanowanych środków obrotowych w budżecie miasta zaangażowanych
w finansowanie projektu wynosi: 1 333 455 PLN w tym zabezpieczenie finansowania realizacji wniosku w budżecie miasta do czasu uzyskania pierwszego refinansowania kosztów zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2006 wynosi 720 022 PLN (wielkość wydatków w I kwartale realizacji projektu).

§ 2.

Środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta przez okres trwania realizacji projektu, na lata 2006 -2007.

§ 3.

Przewidziane w §1 środki finansowe zostaną uruchomione przez Burmistrza Miasta Złotoryja po zaakceptowaniu projektu przez Jednostkę Wdrażającą – Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie  oraz uchwaleniu wydatkowania tych środków w budżecie miasta na rok 2006
i 2007.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXIV/155/2004 z dnia 9 września 2004r.
w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego Górnik w Złotoryi”.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Przewodniczący Rady  Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 218 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego Górnik w Z
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2005 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2005 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 70