Uchwała Nr XXXIII / 219 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 czerwca 2005 r.

w sprawie gotowości finansowania zadania pn.„Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)uchwala się , co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi  wyraża gotowość wspófinansowania przez Gminę Miejską Złotoryja wraz ze środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie  Złotoryi”.
Kwota współfinansowania (wkład własny) projektu wynosi: 187 258 PLN.
Kwota zaplanowanych środków obrotowych zaangażowanych w finansowanie projektu wynosi: 600 000 PLN, w tym zabezpieczenie finansowania realizacji wniosku w budżecie miasta do czasu uzyskania pierwszego refinansowania kosztów zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2005 wynosi 545 221 PLN.

§ 2.

Środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta przez okres trwania realizacji projektu na rok 2005 i 2006.

§ 3.   

Przewidziane w §1 środki finansowe zostaną uruchomione przez Burmistrza Miasta Złotoryja po zaakceptowaniu projektu przez Jednostkę Wdrażającą – Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie oraz uchwaleniu wydatkowania tych środków w budżecie miasta na rok 2005
i 2006.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Złotoryi Nr XXIV/148/2004 z dnia9 września 2004r.  sprawie gotowości finansowania zadania pn.„Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi”.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  Miejskiej

Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 219 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r.w sprawie gotowości finansowania zadania pn.„Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2005 11:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2005 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 69