Uchwała Nr 0007.XL.232.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja


podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), oraz art. 226., art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje:: 

§ 1.

Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 18 grudnia 2013r. Nowy załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 18 grudnia 2013r. Nowy załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienie stanowi załącznik nr 3.

§ 4.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XL.232.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.05.2014 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.05.2014 12:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 46