Uchwała nr 0007.XL.235.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi 
z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013r. Nr 0007.XXXII.190.2013  w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.


Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 74 i ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje;
  
§ 1.

Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013r. Nr 0007.XXXII.190.2013  w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Porozumienie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XL.235.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013r. Nr 0007.XXXII.190.2013 w sprawie zawarcia...
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.05.2014 12:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.05.2014 12:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 43