Uchwała Nr XXXIII / 220 / 2005
Rady  Miejskiej  w  Złotoryi
z dnia 9 czerwca 2005r.

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

               Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 78,poz. 684) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Złotoryi ul. Kwiska 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku  z dnia 07.06.2005r.

§ 2.

Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Dolnośląskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzję o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii
o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Przewodniczący Rady  Miejskiej

                                                                                     Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIII / 220 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:27.06.2005 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:27.06.2005 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 77