Uchwała Nr 0007.XLI.240.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz.594 z późn. zm. ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§. 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2013, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2013.

§. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLI.240.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2014 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2014 13:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 40