Uchwała Nr 0007.XLI.241.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2013.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm./ i  art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm./ oraz § 57 i 58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLI.241.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2013.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2014 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2014 13:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 41