Uchwała Nr 0007.XLI.245.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.) oraz § 6  i § 9  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku ze skargą  Pani Kamili Nankiewicz i Pana  Kacpra Pawłowskiego  dotyczącej nie przestrzegania  przez  Burmistrza Miasta Złotoryja   przepisów ustawy  o dostępie do informacji publicznej zleca się Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów związanych z tą sprawą.

§ 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi wystawi imienne upoważnienie członkom  Komisji Rewizyjnej uprawniające do przeprowadzenia kontroli.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XLI.245.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.06.2014 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.06.2014 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 39