KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Legnicy

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2014 r. poz. 1134 )

wzywam

pełnomocników komitetów wyborczych do zgłoszenia kandydatów do składów powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych komisji wyborczych. Zgłoszenia wraz z oświadczeniami osób zgłaszanych do składu komisji należy składać w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pokój 401, (IV piętro), w terminie do dnia 17 września 2014 r.

W przypadku przysłania zgłoszeń pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych stanowi załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Uchwała jest dostępna również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

Komisarz Wyborczy
w Legnicy
/ - / Stanisław Rączkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat - kandydaci do komisji terytorianych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:02.09.2014 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:02.09.2014 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 98