Uchwała 0007.XLIII.251.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi.
                               

Na podstawie art. 3 ust. 1,  art.18  ust. 2 pkt 1 , art. 22  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącym  załącznik nr 5 do   Statutu Miasta Złotoryja (tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 69, poz. 1572 z dnia 29 maja 2003 r. - Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 12 maja 2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Złotoryja z późn. zm.) - skreśla się w § 32 ust. 1 zapis „5”, a zatępuje się zapisem „3”

§ 2.

Pozostałe  postanowienia  Statutu  pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Gorzkowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała 0007.XLIII.251.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.11.2014 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.11.2014 09:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 81