Uchwała Nr 0007.II.3.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 8 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną oraz stałe komisje Rady Miejskiej w Złotoryi
i ustala  ich składy osobowe  określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.II.3.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.12.2014 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.01.2015 13:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 64