Uchwała Nr 0007.II.5.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 


Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega zapis § 1 Uchwały Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego, który otrzymuje brzmienie: „Udziela się z budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja, w roku 2014, pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów budowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Złotoryja – 
ul. Legnicka, jednak nie więcej niż 68 500 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).”

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014r. pozostają bez zmian. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.II.5.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:09.12.2014 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:09.12.2014 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 57