Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 sierpnia 2022 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
 • 1) za każdego osobę – 36,12 zł
 • 2) od gospodarstwa domowego (4 osoby i więcej) – 110,61 zł
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej  lub jednorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
 • 1) za każdą osobę – 144,48,00 zł
 • 2) od gospodarstwa domowego – 442,44 zł
Zwolenienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowannych budynkami jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w komostowniku przydomowycm wynsi:
    1) za każdego mieszkańca - 2,00 zł
    2) od gospodarstwa domowego 7,00 zł
 
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:
 
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
 • a) 120 litrów – w wysokości 13,54 zł/szt.
 • b) 240 litrów – w wysokości 27,08 zł/szt.
 • c) 1100 litrów – w wysokości 124,09 zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
 • a) worek 80 litrów – 9,02 zł/szt.,
 • b) worek 120 litrów – w wysokości 13,54 zł/szt.,
 • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 124,09 zł/szt.
Podwyższona stawka opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:
 
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:
 • a) 120 litrów – w wysokości 54,16 zł/szt.,
 • b) 240 litrów – w wysokości 108,32 zł/szt.,
 • c) 1100 litrów – w wysokości 496,36 zł/szt.
2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:
 • a) worek 80 litrów – 36,08 zł/szt.,
 • b) worek 120 litrów – w wysokości 54,16 zł/szt.,
 • c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 496,36 zł/szt.
Przypominamy o obowiązku segregowania śmieci.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku: Ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w czterokrotnej wysokości stawki podstawowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:01.05.2020 18:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:19.08.2022 11:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 4122