Uchwała Nr 0007.III.13.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 r.


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594  z późn. zm./ i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok stanowiący załącznik do  uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2015 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.13.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:16.04.2015 07:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 60