Uchwała Nr 0007.III.14.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej  w Złotoryi.


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 / uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Odwołuje się  radnego Franciszka Słabego ze  składu  Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi.
2. Powołuje się radnego Dariusza   Dobosza  do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi.
3. Powołuje się radnego Władysława Grockiego  do składu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.14.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 61