Uchwała Nr 0007.III.15.2014
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
    
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) , art. 8 ust.2 oraz art. 36 ust. 1-4, art. 37 i 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1202)  oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1786  ), uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Złotoryja:
  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 5.800 zł.
  • dodatek funkcyjny w wysokości - 1.900 zł.
  • dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z udokumentowanymi okresami pracy
  • dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złotoryi. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą od dnia 8 grudnia 2014 r.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.III.15.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.12.2014 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.12.2014 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 61