Uchwała Nr XXXIV / 223 / 2005
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005r.

w  sprawie zaopiniowania propozycji projektu planu aglomeracji  Gminy Miejskiej Złotoryja.

 


          Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
22 grudnia 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283, poz. 2841) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Opiniuje się pozytywnie propozycję projektu planu aglomeracji Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawioną w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         Przewodniczący
       Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 223 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji projektu planu aglomeracji Gminy Miejskiej Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 60