Uchwała Nr XXXIV / 224 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca  2005 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 


           Na podstawie art. 30ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 września 2005 r. tworzy się 2 obwody głosowania w szpitalach:
1/   Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi;
2/   Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.


§ 2.

Numery, granice siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

 

Przewodniczący
 Rady  Miejskiej

          Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 224 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 64