Uchwała Nr XXXIV / 225 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 

                            Na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544
z późn. zm.)  na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:


§ 1.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2005 r. tworzy się 2 obwody głosowania w szpitalach:
1/   Szpitalu im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi;
2/   Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi.


§ 2.

Numery, granice siedziby obwodowych komisji wyborczych w obwodach wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

 

            Przewodniczący
             Rady  Miejskiej

Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 225 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 64