Uchwała Nr XXXIV / 227 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych  dotyczących zaliczek alimentacyjnych.


  Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz, 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia spraw dotyczących zaliczek alimentacyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.
o postępowaniu wobec  dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.
Nr 86,poz. 732).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

          Przewodniczący
          Rady  Miejskiej

                  Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 227 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administrac
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 64