Uchwała Nr 0007.IV.22.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 ze zmianami ) Rada Miejska w Złotoryi  uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania:
- planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz 
- Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryi na lata 2014 – 2020.

§ 2.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Złotoryi obejmuje obszar całego miasta.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IV.22.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu strategicznych kierunków rozwoju Miasta Złotoryja oraz Lokalnego Programu..
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.02.2015 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.02.2015 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 132