Uchwała Nr 0007.IV.23.2015 
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia  planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok.


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594  z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2015, stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IV.23.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.02.2015 11:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.02.2015 11:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 67